Tel: 0915 045 115

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 03/2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Bác sĩ siêu âm
- Ưu tiên Nữ
- Có Chứng chỉ hành nghề

2. Y sĩ Y học cổ truyền
- Có chứng chỉ hành nghề

3. KTV Vật lý trị liệu-Phục hồ chức năng
- Có chứng chỉ hành nghề

4. Điều dưỡng
- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề

Hồ sơ xin việc bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch
- Đơn xin việc
- Chứng minh nhân dân
- Bằng cấp liên quan
- Tất cả hồ sơ đều phải công chứng.

Vui lòng liên hệ: Ms.Hà - 0902 961 583 (Phòng HCNS)
hoặc: BV Medic Bình Dương (0650.3855997 - 0650.3855998)

Email: contact@medic-bd.vn

Bài viết khác

- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN THƯ (27.03.2018)
- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BẢO VỆ (27.03.2018)
- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 01.2018 (05.01.2018)
- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08.2017 (03.08.2017)
- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07.2017 (03.07.2017)
- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05.2017 (13.05.2017)
- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04.2017 (27.03.2017)