Tel: 0915 045 115

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN THƯ

Đăng lúc: 27-03-2018 05:12:38 AM - Đã xem: 818

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BẢO VỆ

Đăng lúc: 27-03-2018 04:56:59 AM - Đã xem: 211

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 01.2018

Đăng lúc: 05-01-2018 08:05:14 AM - Đã xem: 1668

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 01.2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08.2017

Đăng lúc: 03-08-2017 07:50:15 AM - Đã xem: 1893

Phòng nhân sự Phòng khám đa khoa Medic - BD trân trọng thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07.2017

Đăng lúc: 03-07-2017 10:02:17 AM - Đã xem: 1256

Phòng nhân sự Phòng khám đa khoa Medic - BD trân trọng thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05.2017

Đăng lúc: 13-05-2017 09:05:23 AM - Đã xem: 912

Phòng nhân sự Phòng khám đa khoa Medic - BD trân trọng thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04.2017

Đăng lúc: 27-03-2017 07:30:59 AM - Đã xem: 1118

Phòng nhân sự Phòng Khám MEDIC - BD trân trọng thông báo tuyển dụng các vị trí sau

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 03/2017

Đăng lúc: 08-03-2017 04:41:21 AM - Đã xem: 1301