Tel: 0915 045 115

Tuyển dụng

PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG

Đăng lúc: 13-03-2019 04:14:53 AM - Đã xem: 810

Ngày 12/03/2019, Bệnh viện Medic-BD tổ chức phỏng vấn tuyển dụng đối với Bác sĩ, Dược sĩ, Điều Dưỡng.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN THƯ

Đăng lúc: 27-03-2018 05:12:38 AM - Đã xem: 1001

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BẢO VỆ

Đăng lúc: 27-03-2018 04:56:59 AM - Đã xem: 330

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 01.2018

Đăng lúc: 05-01-2018 08:05:14 AM - Đã xem: 2051

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 01.2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08.2017

Đăng lúc: 03-08-2017 07:50:15 AM - Đã xem: 2012

Phòng nhân sự Phòng khám đa khoa Medic - BD trân trọng thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07.2017

Đăng lúc: 03-07-2017 10:02:17 AM - Đã xem: 1486

Phòng nhân sự Phòng khám đa khoa Medic - BD trân trọng thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05.2017

Đăng lúc: 13-05-2017 09:05:23 AM - Đã xem: 1042

Phòng nhân sự Phòng khám đa khoa Medic - BD trân trọng thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04.2017

Đăng lúc: 27-03-2017 07:30:59 AM - Đã xem: 1349

Phòng nhân sự Phòng Khám MEDIC - BD trân trọng thông báo tuyển dụng các vị trí sau

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 03/2017

Đăng lúc: 08-03-2017 04:41:21 AM - Đã xem: 1527