Tel: 0915 045 115

GÓI KHÁM TỔNG QUÁT

***** Chương trình ưu đãi:

1. Ưu đãi các gói khám tầm soát tổng quát:

- Giảm ngay 200 000đ HOẶC được tặng gói xét nghiệm tầm soát viêm gan siêu vi B trị giá 300 000đ (HBsAg, anti HBs, SGOT, SGPT, GGT) nếu trị giá gói khám từ 1 000 000đ - 2 000 000đ.

- Giảm ngay 350 000đ HOẶC được tặng gói xét nghiệm tầm soát viêm gan siêu vi B và C trị giá 430 000đ (HBsAg, anti HBs, anti HCV, SGOT, SGPT, GGT) nếu trị giá gói khám trên 2 000 000đ.

- Giảm ngay 20% nếu trị giá gói khám từ 3 000 000 trở lên.

2. Ưu đãi các gói khám tầm soát tổng quát cho thành viên gia đình:

- Giảm thêm 5% cho thành viên trong gia đình thực hiện gói khám sức khỏe tổng quát

3. Miễn phí lấy máu tại nhà khi đăng ký thực hiện gói xét nghiệm qua Website cho gói xét nghiệm tầm soát từ 1 000 000đ trở lên kèm ưu đãi của chương trình số 1. Trả kết quả máu tại nhà và tư vấn qua điện thoại !

Ngay bây giờ hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn và điều trị:

Điện thoại: 06503 855 997 - 06503 855 998 hoặc Facebook: https://www.facebook.com/medicbinhduong/

92cd5255d4c2129f81021b25bdd8fc1f-0.png

92cd5255d4c2129f81021b25bdd8fc1f-1.png

92cd5255d4c2129f81021b25bdd8fc1f-2.png

92cd5255d4c2129f81021b25bdd8fc1f-3.png

Bài viết khác

- HÀNH ĐỘNG VÌ MỤC TIÊU LOẠI TRỪ VIÊM GAN SIÊU B (08.03.2017)
- GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NỮ (08.03.2017)
- GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NAM (08.03.2017)
- GÓI KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN (05.01.2016)