Tel: 0915 045 115

Liên hệ

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDIC BÌNH DƯƠNG

Địa Chỉ  : Số 14A, Nguyễn An Ninh, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Email  : contact@medic-bd.vn
Điện Thoại : 0274 3855 997 - 0274 3855 998
Website : http://www.medic-bd.vn
   

 

Họ và tên*
Địa chỉ*
Số điện thoại*
Email*
Chủ đề*
Nội dung*