Tel: 0915 045 115

Lịch làm việc

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 15-01-2019 03:28:27 AM - Đã xem: 59

Lịch làm việc từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019.

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 31-12-2018 02:39:42 AM - Đã xem: 120

Lịch làm việc từ ngày 31/12/2018 - 06/01/2019.

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 24-12-2018 01:47:23 AM - Đã xem: 77

Lịch làm việc từ ngày 24/12/2018 - 30/12/2018

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 17-12-2018 04:08:26 AM - Đã xem: 91

Lịch làm việc các chuyên khoa từ ngày 17/12/2018 - 23/12/2018.

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 10-12-2018 02:22:35 AM - Đã xem: 72

Lịch làm việc các chuyên khoa từ ngày 10/12/2018 - 16/12/2018.

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 20-11-2018 04:06:17 AM - Đã xem: 211

Lịch làm việc từ ngày (19/11/2018 - 25/11/2018)

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 29-10-2018 03:40:29 AM - Đã xem: 282

Lịch làm việc Chi nhánh 01 từ ngày (29/10/2018 - 04/11/2018)

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 22-10-2018 03:44:37 AM - Đã xem: 212

Lịch làm việc từ ngày (22/10/2018 - 28/10/2018)

Lịch làm việc từ ngày (15/10/2018 - 21/10/2018)

Đăng lúc: 15-10-2018 04:48:57 AM - Đã xem: 210

Lịch làm việc các chuyên khoa tại chi nhánh 01

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 08-10-2018 04:49:59 AM - Đã xem: 353

Lịch làm việc các chuyên khoa Bệnh viện Medic - BD từ ngày (08/10/2018 - 14/10/2018)

Lịch làm việc từ ngày (01/10/2018 - 07/10/2018)

Đăng lúc: 24-09-2018 09:13:24 AM - Đã xem: 414

Lịch làm việc các chuyên khoa tại chi nhánh 1.