Tel: 0915 045 115

Lịch làm việc

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 29-10-2018 03:40:29 AM - Đã xem: 191

Lịch làm việc Chi nhánh 01 từ ngày (29/10/2018 - 04/11/2018)

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 22-10-2018 03:44:37 AM - Đã xem: 120

Lịch làm việc từ ngày (22/10/2018 - 28/10/2018)

Lịch làm việc từ ngày (15/10/2018 - 21/10/2018)

Đăng lúc: 15-10-2018 04:48:57 AM - Đã xem: 129

Lịch làm việc các chuyên khoa tại chi nhánh 01

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 08-10-2018 04:49:59 AM - Đã xem: 289

Lịch làm việc các chuyên khoa Bệnh viện Medic - BD từ ngày (08/10/2018 - 14/10/2018)

Lịch làm việc từ ngày (01/10/2018 - 07/10/2018)

Đăng lúc: 24-09-2018 09:13:24 AM - Đã xem: 318

Lịch làm việc các chuyên khoa tại chi nhánh 1.