Tel: 0915 045 115

Lịch làm việc

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 02

Đăng lúc: 06-11-2018 01:46:53 AM - Đã xem: 108

Lịch làm việc từ ngày (06/11/2018 - 11/11/2018)

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 29-10-2018 03:40:29 AM - Đã xem: 191

Lịch làm việc Chi nhánh 01 từ ngày (29/10/2018 - 04/11/2018)

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 02

Đăng lúc: 29-10-2018 03:08:28 AM - Đã xem: 141

Lịch làm việc các chuyên khoa Bệnh viện Medic Chi nhánh 02 từ ngày (29/10/2018 - 04/11/2018)

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 22-10-2018 03:44:37 AM - Đã xem: 120

Lịch làm việc từ ngày (22/10/2018 - 28/10/2018)

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 02

Đăng lúc: 22-10-2018 02:53:25 AM - Đã xem: 63

Lịch làm việc từ ngày (22/10/2018 - 28/10/2018)

Lịch làm việc từ ngày (15/10/2018 - 21/10/2018)

Đăng lúc: 15-10-2018 04:48:57 AM - Đã xem: 129

Lịch làm việc các chuyên khoa tại chi nhánh 01

Lịch làm việc từ ngày (15/10/2018 - 21/10/2018)

Đăng lúc: 15-10-2018 03:30:17 AM - Đã xem: 62

Lịch làm việc các chuyên khoa tại Medic Chi nhánh 2

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 01

Đăng lúc: 08-10-2018 04:49:59 AM - Đã xem: 289

Lịch làm việc các chuyên khoa Bệnh viện Medic - BD từ ngày (08/10/2018 - 14/10/2018)

Lịch làm việc Medic Chi Nhánh 02

Đăng lúc: 08-10-2018 04:08:57 AM - Đã xem: 124

Lịch làm việc từ ngày (08/10/2018 - 14/10/2018)

Lịch làm việc từ ngày (01/10/2018 - 07/10/2018)

Đăng lúc: 24-09-2018 09:13:24 AM - Đã xem: 318

Lịch làm việc các chuyên khoa tại chi nhánh 1.

Lịch làm việc từ ngày (01/10/2018 - 07/10/2018)

Đăng lúc: 24-09-2018 05:04:11 AM - Đã xem: 200

Lịch làm việc tại chi nhánh 2 từ ngày (01/10/2018 - 07/10/2018)