Tel: 0915 045 115

Dịch vụ bác sĩ gia đình

Phòng ngừa dịch Bệnh sau Bão.

Phòng ngừa dịch Bệnh sau Bão.

Mưa Bão không chỉ gây ra những thiệt hại nặng về người và của mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Sau mưa bão vô số vi sinh vật từ đất, bụi, chất thải,… hòa vào dòng nước là mầm mống tạo ra nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Mỗi người dân cần biết cách chủ động phòng tránh để không bị nhiễm bệnh.